Waktu Pelaksanaan Dauroh Nasional bersama Masyayikh 2011 (16-17/07/2011)

RALAT: PERUBAHAN TANGGAL PELAKSANAAN DAURAH MASYAYIKH 1432 H/2011 M

Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala, shalawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wasallam, keluarganya, shahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau shalallahu ‘alaihi wasallam hingga akhir zaman.

Terkait dengan pengumuman pelaksanaan Kajian Islam Ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah 1432 H/ 2011 M beberapa waktu yang lalu, ada perubahan tanggal, insya Allah menjadi: Baca pos ini lebih lanjut

Kajian: Keutamaan Ahli Hadits, Membela Kehormatan Para Ulama

Kajian Keutamaan Ahli Hadits

Baca pos ini lebih lanjut

TABLIGH AKBAR BERSAMA ULAMA TIMUR TENGAH (10-12/07/2010)

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji hanya bagi Allah semata. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan shahabat beliau, serta yang mengikuti jalan beliau hingga hari akhir.

Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah semata, tahun ini Allah memberikan kenikmatan kepada kaum muslimin di Indonesia secara khusus dengan rencana kehadiran para ulama dari Timur Tengah, insya Allah.

Kehadiran para ulama ini dikemas dalam acara Kajian Ilmiah Nasional Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah beberapa kali diselenggarakan, walhamdulillah. Berikut ini rincian waktu dan tempat pelaksanaannya.

Baca pos ini lebih lanjut

Kajian: Kepada Siapa Kita Mengambil Ilmu

Daurah Golongan Yang Selamat & Golongan Yang Sesat Masjid Ma’had Al-Anshar

  • KajianMahadAnshar3Mei2010 Baca pos ini lebih lanjut