Perkara yang mustahab untuk orang yang sedang berpuasa dan yang tidak

Oleh: Syaikh Muhammad Bin Abdul Wahhab Al-Wushabi hafizhahullah

 1. Menjaga untuk mengucapkan doa kafaratul majlis.
 2. Berdoa ketika diantara adzan dan iqamah.
 3. Memperbanyak doa.
 4. Mendoakan kebaikan bagi kaum muslimin.
 5. Menjaga untuk menyebarkan salam. Baca pos ini lebih lanjut

Perkara-perkara Mustahab dalam Puasa Ramadhan

Oleh: Syaikh Muhammad Bin Abdul Wahhab Al-Wushabi hafizhahullah

 1. Mencari rukyatul hilal bila telah ditunaikan orang yang mencukupi, itu adalah mustahab pada perorarangan dan wajib atau ummat seluruhnya.
 2. doa ketika melihat hilal.
 3. sahur Baca pos ini lebih lanjut

Kewajiban-kewajiban Puasa Ramadhan

Oleh: Syaikh Muhammad Bin Abdul Wahhab Al-Wushabi hafizhahullah

 1. Wajib kifayah mencari rukyatul hilal.
 2. Wajibnya menahan diri jika fajar shadiq telah muncul.
 3. Wajibnya menahan diri dari seluruh perkara yang bisa membatalkan puasa baik secara hissi atau maknawi, hingga terwujud tenggelamnya matahari atau kuat dugaannya bahwa matahari telah tenggelam. Baca pos ini lebih lanjut

Hukum-hukum Puasa Secara ringkas: Rukun dan Syarat

Mudzakarah tentang Hukum Puasa
Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wushabi hafizhahullah berkata:
Berikut ini adalah ringkasan tentang hukum puasa, aku haturkan kepada saudara-saudaraku muslimin, semoga Allah memberi manfaat aku dan mereka dengannya, baik di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar Maha Dekat lagi Maha Mengabulkan doa.

Baca pos ini lebih lanjut