Hukum Mendoakan Untuk Orang Fasik

Bersama: Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah

 

Bismillahirrahmanirrahim

Pertanyaan: Apakah boleh mendoakan untuk orang fasik dan orang yang tidak menunaikan kewajiban-kewajiban agama Islam? Baca pos ini lebih lanjut

Tidak Suka Membanggakan diri, sombong, zhalim dan aniaya

Di Antara Akhlak Yang Mulia Juga Tidak Berbangga (Fakhr), Sombong (Khuyala’), Baghyu, Dan Istithalah Terhadap Sesama, Baik Dengan Sebab Yang Benar Ataupun Tidak.

Adapun berbangga (fakhr) biasanya dengan perkataan, sedangkan sombong (khuyala’) dengan perbuatan. Baghyu maksudnya adalah kezhaliman, sedangkan istithalah artinya menganggap rendah orang lain dan merasa tinggi diri. Baca pos ini lebih lanjut

Lemah Lembut Terhadap Bawahan Dan Pembantu Rumah Tangga

Di Antara Akhlak Yang Mulia Juga Berlaku Lemah Lembut Dengan Yang Berada Di Bawah Kekuasaannya Dan Pembantu Rumah Tangga.

Yang berada di bawah kekuasaannya di sini mencakup budak dan binatang peliharaan. Adapun berlaku lemah lembut terhadap budak, yaitu dengan cara engkau memberinya makanan jika engkau makan, atau dengan cara memberinya baju jika engkau juga berpakaian. Dan janganlah engkau membebaninya dengan sesuatu yang tidak ia sanggupi. Baca pos ini lebih lanjut

Non Muslim Bila Ingin masuk Islam, bersegera atau Memahami Islam Dulu?

S: Tentang orang-orang non muslim yang ingin masuk Islam, sebagian kaum muslimin berpadangan agar mereka tidak terburu-buru masuk ke dalam Islam. Dia berpadangan untuk memberikan buku-buku dan rekaman-rekaman kajian kepada mereka. Agar mereka bisa mempelajari dan memahami tentang aqidah (keyakinan) islam selama sebulan atau dua bulan. Ada seorang yang datang dan berkata: “Aku ingin masuk Islam, dan setelah itu beritahu aku dengan ibadah-ibadah yang wajib atasku.”
Apakah lebih utama untuk bersegera memasukkan dia ke dalam Islam atau menundanya sampai dia belajar lebih dulu?

Baca pos ini lebih lanjut

Manhaj Salaf: Karomah Para Wali

(Oleh: Asy-Syaikh Muhammad bin Sholih Al-‘Utsaimin rohimahullah)
Karomah para wali adalah masalah yang penting. Seharusnya diketahui yang benar dalam masalah itu dari yang batil. Apakah karomah para wali itu sesuatu yang hakekat yang tetap? Ataukah hal itu termasuk khayalan-khayalan saja?
Syaikhul Islam -rohimahullah- menerangkan pendapat ahlussunnah (-salafy-) tentang hal itu, dengan perkatannya: “Dan termasuk pokok aqidah ahlussunnah: membenarkan karomah-karomah para wali.”

Baca pos ini lebih lanjut